Política de seguretat alimentaria

 

Política de la qualitat i seguretat alimentària

 

A CAFÈS NOVELL, S.A., com empresa que es dedica a la selecció i disseny de blends, torrat, envasat i comercialització de cafè i a la comercialització de complements del cafè, volem garantir de forma contínua la satisfacció dels nostres clients, tant interns com externs, així com les estratègies i compromisos de la pròpia empresa.

La Missió de l’empresa és la de seduir els sentits amb una tassa de cafè perfecta en el mon de la restauració, les empreses i la llar. Mentre que la Visió és la de ser una empresa familiar  amb una marca forta i reconeguda a nivell internacional, referent en quant a qualitat, innovació, responsabilitat i seguretat alimentària, que cuida a les persones de la seva organització, sent el cafè el seu eix vertebrador.

Per CAFÈS NOVELL, S.A. la qualitat i la seguretat dels aliments és essencial per a la sostenibilitat i la confiança del client i del consumidor.

És per això que la Direcció General assumeix uns PRINCIPIS I COMPROMISOS, alineats en la Direcció Estratègica de l’organització:

 

*Fabricar i comercialitzar productes que satisfacin els requisits i expectatives en QUALITAT i SEGURETAT ALIMENTÀRIA, de la LEGISLACIÓ, de CLIENTS i CONSUMIDORS.

*Implementar mesures i condicions necessàries per controlar els PERILLS per a que no provoquin danys de salut, DIRECTAMENT ni INDIRECTAMENT, i garantir la seguretat alimentària dels nostres productes.

*Establir els canals de COMUNICACIÓ necessaris, interns i externs, per tal d’assegurar la innocuïtat dels productes.

*COL·LABORACIÓ dels clients i proveïdors en el nostre procés de millora contínua.

*OPTIMITZAR la gestió dels processos, recursos tècnics, humans, de coneixement i d’infraestructures.

*DISTINGIR en el mercat per a la qualitat dels nostres productes.

*La MILLORA CONTÍNUA del sistema de gestió, Q&SA, com a factor clau de l’empresa.

*Garantir i preservar una ètica (valors) tant interna com externa. Aquests valors han quedat definits com: orientació al clients, responsabilitat social i innovació (directrius OCDE)

*Responsabilitzar a tota la plantilla de les seva missió.

*El compliment de les LLEIS aplicables en matèria de drets humans, drets i condicions laborals, salut y seguretat y en matèria de protecció del medi ambient.

*Garantir la TRAÇABILITAT i comptabilització dels volums certificats i convencionals.

*Existència d’un mecanisme de queixes disponible per individus, clients, treballadors, ect.

*Seguiment dels principis rectors de l’ONU per empreses i Drets humans.

La Direcció ha fet el propòsit de mantenir el SISTEMA DE GESTIÓ, Q&SA com a eina d’implantació dels compromisos adquirits.

La política proporciona un marc de referència amb el qual establir i revisar OBJECTIUS mesurables que recolzin la qualitat i seguretat alimentària dels productes.
També s’assegura una Conducta Comercial Responsable, és a dir, integrar la gestió de riscos al medi ambient, les persones i la societat dins del nucli de l’empresa i abasta els impactes negatius directes i indirectes sobre els drets humans i el medi ambient.
La política s’especifica en els compromisos amb els proveïdors i amb altres relacions comercials i s’informa sobre ella.

Aquesta política de la qualitat és revisada periòdicament i de forma conjunta en la revisió del sistema.

La Direcció es compromet a COMUNICAR I APLICAR aquesta política a tots els nivells de l’organització. És de la seva responsabilitat la supervisió i implementació d’aquesta.

Ft. La Direcció General

La tienda solo está disponible para España.

× Available from 08:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday