Política de seguretat alimentaria

 

 

Política de la qualitat i seguretat alimentària

 

A CAFÈS NOVELL, S.A., com a empresa que es dedica a la selecció i disseny de blends, torrat, envasat i comercialització de cafè i a la comercialització de complements del cafè, volem garantir de forma contínua la satisfacció dels nostres clients, tant interns com externs, així com les estratègies i compromisos de la pròpia empresa.
La Missió de l’empresa és la de seduir els sentits amb una tassa de cafè perfecta en el món de la restauració, les empreses i la llar. Mentre que la Visió és la de ser una empresa familiar amb una marca forta i reconeguda a nivell internacional, referent quant a qualitat, innovació, responsabilitat i seguretat alimentària, que té cura de les persones de la seva organització, sent el cafè el seu eix vertebrador.

Per CAFÈS NOVELL, S.A. la qualitat i la seguretat dels aliments és essencial per a la sostenibilitat i la confiança del client i del consumidor.
És per això que la Direcció General assumeix uns PRINCIPIS I COMPROMISOS, alineats en la direcció estratègica de l’organització:

* Fabricar i comercialitzar productes que satisfacin els requisits i expectatives en QUALITAT i SEGURETAT ALIMENTÀRIA, de la LEGISLACIÓ, de CLIENTS i CONSUMIDORS.

* Implementar mesures i condicions necessàries per controlar els PERILLS perquè no provoquin danys de salut, ni DIRECTAMENT ni indirectament, i garantir la seguretat alimentària dels nostres productes.

* Establir els canals de COMUNICACIÓ necessaris, interns i externs, per tal d’assegurar la innocuïtat dels productes.

* COL·LABORACIÓ dels clients i proveïdors en el nostre procés de millora contínua.

* OPTIMITZAR la gestió dels processos, recursos tècnics, humans, de coneixement i d’infraestructures.

* DISTINGIR en el mercat per la qualitat dels nostres productes.

* La MILLORA CONTÍNUA del sistema de gestió, Q&SA, com a factor clau de l’empresa.

* Garantir i preservar una ètica (valors) tant interna com externa. Aquests valors han quedat definits com: orientació al client, responsabilitat social i innovació.

* Responsabilitzar a tota la plantilla de la seva missió.

La Direcció ha fet el propòsit de mantenir el SISTEMA DE GESTIÓ, Q&SA com a eina d’implantació dels compromisos adquirits.
La política proporciona un marc de referència amb el qual establir i revisar OBJECTIUS mesurables que donin suport a la qualitat i seguretat alimentària dels productes.
Aquesta política de la qualitat és revisada periòdicament i de forma conjunta en la revisió del sistema.
La Direcció es compromet a COMUNICAR I APLICAR aquesta política a tots els nivells de l’organització.

© Cafès Novell S.A. 2018 Tots els drets reservats.

La tienda solo está disponible para España.