Avís Legal

En utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari reconeix haver llegit i entès totes les condicions d’aquest contracte i les accepta juntament amb els seus termes. L’ús del Servei per part de l’Usuari ha de ser just, acceptant les condicions del contracte. Cafès Novell S.A. com a propietari d’aquesta web, es reserva el dret de canviar qualsevol terme o condició quan ho cregui convenient. Aquests canvis es consideraran acceptats per l’Usuari si aquest continua utilitzant el Servei després de les dues setmanes des de la data de publicació d’aquests canvis.

Cafès Novell S.A. no serà responsable, en cap cas i en cap moment, dels continguts, fotografies i gràfics que apareixen a la pàgina web, ja que la seva funció és informativa, pròpia d’un canal de comunicació.

 

1. PROPIETAT

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CAFÈS NOVELL, S.A. l’informa que és titular de la pàgina web www.cafesnovell.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CAFÈS NOVELL, S.A. notifica les dades següents: El titular d’aquesta pàgina Web és CAFÈS NOVELL, S.A., amb CIF A08562431 i domicili social a CAFÈS NOVELL S.A. C/ FONT DE L’AVELLANER S/N, POL. IND. ESTACIÓ MERCADERIES, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@cafesnovell.com.

Tot el contingut que apareix en aquesta web, així com la informació, les imatges, el disseny gràfic, els continguts creatius i estètics, els índex i codis font en qualsevol dels tipus de llenguatge de programació utilitzats són una obra, la propietat intel·lectual de la qual pertany als seus autors i està protegida pels drets d’autor o copyright ©. Així mateix, totes les descripcions, notícies i informes d’aquesta web, juntament amb la informació que inclouen, cedides per tercers, són propietat dels seus autors i també estan protegides pels drets d’autor i copyright ©.

Queda prohibida la reproducció, imitació, modificació, distribució i/o transformació dels continguts d’aquesta web i qualsevol altre acte que contravingui els drets d’autor i de propietat industrial.

La informació d’aquesta pàgina web només la podran utilitzar les persones expressament autoritzades pels autors.

Qualsevol vulneració dels drets d’autor i de propietat industrial continguts en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa nacional i comunitària, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que corresponguin en cada cas.

 

2. ÚS I RESTRICCIONS

 

Vostè tindrà el dret a descarregar-se els materials que contingui aquesta pàgina web a un ordinador personal individual i realitzar impressions dels materials de la pàgina web, només per a ús personal.

L’ús en altres adreces d’Internet dels materials inclosos en aquesta pàgina web queda terminantment prohibit, excepte per autorització expressa de Cafès Novell S.A. .

 

3. RENÚNCIA

 

Aquesta pàgina web i els seus continguts es proporcionen sense cap declaració o garantia, ja siguin expresses o implícites. Cafès Novell S.A. no acceptarà cap declaració o garantia, incloent, com a exemple, però sense limitar-s’hi, l’aptitud per a un propòsit determinat, sempre que ho permetin les lleis aplicables. A més, Cafès Novell S.A. no declara ni garanteix que la informació i/o els recursos accessibles a través de la pàgina web siguin exactes, complets o actuals, o que aquesta pàgina web no tingui defectes, incloent-hi, però sense limitar-s’hi, virus o altres elements perjudicials ni es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts a la pàgina web i declara que, en cap cas, procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Cafès Novell S.A. declara haver adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva pàgina web, pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Cafès Novell S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet. Vostè es farà càrrec de totes les despeses que resultin de l’utilització d’aquesta pàgina web.

 

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

Sempre que ho permetin les lleis aplicables, ni Cafès Novell S.A. ni cap dels seus respectius directors, empleats, afiliats o altres representants o distribuïdors, seran responsables de les pèrdues o danys derivats de o relacionats amb l’ús de, o la impossibilitat d’ús, dels materials i/o recursos o serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web, incloent-hi, però sense limitar-s’hi, les pèrdues o danys indirectes, especials o derivats, pèrdua d’informació, ingressos, beneficis o oportunitats, pèrdues o danys a la propietat i demandes de tercers. Si aquesta clàusula no es pot executar en la seva totalitat o en part en cap jurisdicció a causa de les seves respectives lleis, aleshores, sempre que ho permetin aquestes lleis, la responsabilitat de Cafès Novell S.A. per les pèrdues, danys i demandes (ja siguin contractuals, extracontractuals -incloent-hi, però sense limitar-s’hi, la negligència- o de qualsevol altre tipus) no superarà en cap cas la quantitat que ja hagi pagat per a l’accés a la pàgina web.

 

5. MODIFICACIONS

 

Cafès Novell S.A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com a les seves condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres de posteriors.

 

6. RESERVA DE COOKIES

 

Cafès Novell S.A. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Cafès Novell S.A. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir a la pàgina web de Cafès Novell S.A. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

7. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Així mateix, Cafès Novell S.A. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions. La relació entre l’usuari i Cafès Novell S.A. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Cafès Novell S.A., els jutjats o tribunals de la localitat de VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

 

8. MISCEL.LÀNIA

 

Qualsevol renúncia a una disposició d’aquestes condicions s’haurà de realitzar per escrit i haurà d’estar firmada per Cafès Novell S.A., per tal que sigui vàlida. Aquesta renúncia no significarà una renúncia continuada a la mateixa disposició en un futur. Si algun dels tribunals competents creu que alguna disposició d’aquestes condicions és invàlida o no executable per algun motiu, aquesta no serà eficaç en els termes estimats pels tribunals però sense afectar a la validesa i l’executabilitat de qualsevol de les disposicions restants. Aquestes condicions constitueixen l’acord total i complet entre les parts amb relació a l’objecte de les presents condicions i preval sobre qualsevol declaració, consens o acord previ, ja sigui oral o escrit, només es podran modificar per escrit i hauran d’estar firmats per vostè i per Cafès Novell S.A.

 

Cafès Novell S.A.
Pol. Ind. Estació de Mercaderies – C/Font de l’Avellaner, s/n
08720 Vilafranca del Penedès (BCN) – Spain
T. 93 817 17 10
F. 93 817 02 45
Tel. Atenció al client: 902 104 079

 

Aquesta pàgina web és l’única pàgina web oficial de Cafès Novell S.A. i és propietat de Cafès Novell S.A. Tots els drets queden reservats. No es permet cap reproducció, adaptació, distribució o transmissió comercial de cap part o parts d’aquesta pàgina web ni de la informació continguda per cap mitjà, sense el previ consentiment per escrit de Cafès Novell S.A.

 

© Cafès Novell S.A. 2014 Tots els drets reservats.