Els productes de Novell l’Espresso van sempre acompanyats d’un ampli ventall de material gràfic procedent de diferents col·leccions per tal de poder donar al seu local l’ambient que prefereixi.

Llibres

Bowling

Fruita

Diaris

Música